Претражи овај блог

недеља, 11. март 2018.

VIII - ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ. ХЕМИЈСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ. САСТАВЉАЊЕ ФОРМУЛА ХЕМИЈСКИХ ЈЕДНАЧИНА

Хемијске ракције се представљају хемијским једначинама. Свака једначина мора бити изједначена – број атома сваког елемента мора бити исти са лијеве и десне стране стрелице, тј. број атома реактаната и производа реакције мора бити исти. Изједначавање се врши тако што се пишу коефицијенти (индекси се не смију мијењати).Примјер 1. Одредите коефицијенте у датој једнечини хемијске реакције.
C2H6 + O2 → CO2 + H2O
НАПОМЕНА: Када изједначавамо хемијску реакцију, елемент који нам се појављује на више мјеста с једне стране стрелице остављамо последњег за изједначавање.
C2H6 + 7/2O22CO2 + 3H2O /∙2
2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O

На следећој слици можете видјети још пуно примјера. Одлична прилика за вјежбу! :)


субота, 10. март 2018.

IX - АЦИКЛИЧНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ

Ријеши укрштеницу:

1.      Најпознатији полихидроксилни алкохол, користи се за производњу козметичких производа;
2.      Функционална група алдехида и кетона;
3.      Карбоксилна киселина, у природи се налази у жаокама мрава, а може се наћи и у коприви;
4.      Шећер чијим алкохолним врењем настаје етанол;
5.      Органско једињење које се користи за производњу скидача лака за нокте;
6.      Карбоксилна киселина која настаје адицијом водоника на олеинску киселину;
7.      Засићена више масна киселина, главна компонента уља добијеног из палми;
8.      Једињење које настаје оксидацијом бутанола са благим оксидационим средствима, нпр. калијум – перманганатом;
9.      Функционална група карбоксилних киселина;
10.  Представник монокарбоксилних киселина, користи се као зачин;
11.  Хемијски елемент, поред угљеника и водоника, кога садрже сва ациклична једињења са кисеоником;
12.  Монохидроксилни алкохол, отрован, први члан хомологног низа алкохола;
13.  Настају у реакцији између карбоксилних киселина и изразитих метала;
14.  Производи реакције секундарних алкохола са благим оксидационим средствима;
15.  Гас који се издваја при реакцији карбоксилних киселина са изразитим металима;

16.  Наставак за алдехиде;