Претражи овај блог

уторак, 15. новембар 2016.

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА

На следећем линку: http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm имате илустровану Таблицу Периодног система елемената гдје можете видјети примјену хемијских елемената.

недеља, 06. новембар 2016.

IX - РЈЕШАВАЊЕ СТЕХИОМЕТРИЈСКИХ ЗАДАТАКА

На овом посту ћемо се подсјетити како се рјешавају стехиометријски задаци.

На примјер: 
Колико је грама живог креча потребно за припремање 0.5 mol  гашеног креча?
Аr (Ca) = 40; Ar (O) = 16;

1. Пажљиво прочитати задатак и написати хемијску једначину за овај задатак!

CaO + H2O --->  Ca (OH)2

2. Након тога, изједначимо ову хемијску једначину уколико већ није изједначена као у овом нашем случају.

3. Испод хемијске једначине треба да напишемо податке који су нам дати у задатку.

CaO + H2O --->  Ca (OH)2


xg                         0.5 mol

*х пишемо испод калцијум - оксида, јер нам се у задатку тражи маса живог креча (калцијум - оксида), а испод калцијум - хидроксида (гашени креч) уписујемо количину супстанце која нам је дата у задатку.

4. Након тога, ово исто рачунамо из хемијске реакције. 

* У овом случају, пошто нам је непозната маса калцијум - оксида, израчунаћемо његову масу из хемијске једначине.

m = n*M = 1 mol * 56g/mol = 56 g
M (CaO) = 56 g/mol

* Количина супстанце (n) из реакције је коефицијент испред калцијум - оксида. С обзиром да нема ништа, подразумијева се да је 1.

Како нам је у задатку већ понуђена количина супстанце калцијум - хидроксида, ми ћемо горе из реакције написати број молова. Као што рекох, број молова из реакције је коефицијент испред калцијум - хидроксида.

CaO + H2O --->  Ca (OH)2

56g                       1 mol

xg                         0.5 mol

5. Подвучемо хемијску реакцију и унакрсно множимо, па је:

x* 1mol = 56g * 0.5 mol

x = 28g

Надам се да вам је сада мало јасније. :)