Претражи овај блог

понедељак, 27. април 2015.

VIII - КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ

Група А

1. Шта су анхидриди база? Наведи најмање један примјер.

2. Који су кисели, а који базни оксиди: K2O; CO2; SO2; CaO; P2O5; Li2O?

3. Одредите анхидриде следећих једињења:
         a) H2CO3 _________________   б) NaOH ___________________

4. Заокружи тачан одговор.
   Концентроване киселине се разређују тако да се:
        а) киселина улијева у воду
        б) вода улијева у киселину
        в) киселина улијева у празну чашу

5. У чаши се налази нека супстанца у течном агрегатном стању. Када се у чашу урони плави лакмус папир, он промијени боју у црвено. Да ли се у чаши налази раствор киселине или базе? 

6.  Доврши хемијске једначине и изједначите их:
         a) NaOH + HCl → ______ + _____
         б) HCl + Fe → _____ + FeCl3

7. Шта су индикатори? Наведи бар један примјер.


Група Б

1. Шта су анхидриди киселина? Наведи бар један примјер.

2. Који су кисели, а који базни оксиди: MgO; N2O3; SO3; CO; Fe2O3; Na2O?

3. Одредите анхидриде следећих једињења:
        a) H2SO3 _________________   б) Mg(OH)2 ___________________

4. Шта су индикатори? Наведи бар један примјер.


 
5.  Заокружи тачан одговор.
     Концентроване киселине се разређују тако да се:
         а) киселина улијева у воду
         б) вода улијева у киселину
         в) киселина улијева у празну чашу

6. У чаши се налази нека супстанца у течном агрегатном стању. Када се у чашу урони црвени лакмус папир, он промијени боју у плаво. Да ли се у чаши налази раствор киселине или базе? 

7. Доврши хемијске једначине и изједначите их:
        a) NaOH + CH3COOH → ______ + _____

        б) HCl + Zn → _____ + ZnCl2

IX - ДИСАХАРИДИ

Дисахариди су угљени хидрати који се хидролизом у киселој средини или уз присуство ензима разлажу на двије молекуле моносахарида.
Најпознатији дисахарид је обични конзумни шећер - сахарозаC12H22O11

Хидролизом сахарозе у киселој средини настаје једна молекула глукозе и једна молекула фруктозе. 
Како сахароза нема слободну карбонилну групу, она не реагује са Фелинговим реагенсом, као ни са Толенсовим реагенсом. На основу овога можемо закључити да сахароза није редукујући шећер. 
Сахароза је бијела кристална супстанца,  слатког укуса, веома растворљива у води - због великог броја хидроксилних група.
Највише се примјењује у људској исхрани, мада се не препоручује велики унос ове супстанце, јер нема никакав значај за здравље човјека. 
На следећој фотографији ћемо видјети садржај шећера у неким напитцима, које веома често конзумирамо.Природни инвертни шећер је МЕД


Како ћемо направити мед без помоћи пчела?
- Припремити 100 mL врло концентрованог раствора шећера у облику сирупа.
- Концентрованом раствору шећера додати 1g лимунске киселине и уз мијешање загријавати четрдесет до четрдесет пет минута на воденом купатилу. Добит ћемо смјесу глукозе и фруктозе.
- Да би "мед" добио одговарајућу арому у добијени сируп додајте кашичицу природног меда или један пеперминт бомбон.

Чему служи лимунска киселина у производњи умјетног меда?
За производњу умјетног меда употребљена је лимунска киселина која није штетна за здравље. Она се употребљава, јер уз помоћ лимунске киселине на повишеној температури сахароза полагано хидролизира на глукозу и фруктозу. Добијена се смјеса назива ИНВЕРТНИ ШЕЋЕР.


недеља, 26. април 2015.

IX - МАСТИ И УЉА

Презентацију је радила ученица Тамара Ђукановић, IX-3.

IX - ДОМАЋИ САПУН ОД СВИЊСКЕ МАСТИ

МАТЕРИЈАЛ
- свињска маст, 250g
- дестилована вода, 83g
- натријум – хидроксид, 33g

ПРИБОР
- чаше
- стаклени штапић
- термометар
- шпиритусна лампа
- азбестна мрежица
- сталак
- вага
- калупи за сапуне

ПОСТУПАК
Маст растопити на лаганој ватри (не смије ни закипјети нити се поновно стврднути). 


У 83g дестиловане воде додати 33g натријум – хидроксида, промијешати и чекати неколико минута да дође на идеалну температуру као и маст (око 45С).
НИКАДА ВОДУ НЕ ДОДАВАТИ У НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД, ВЕЋ НАТРИЈУМ-ХИДРОКСИД У ВОДУ.

Добијену базу спојити са масти и мијешати док се маса не згусне, улити у калупе и оставити да се стисну преко ноћи.субота, 25. април 2015.

VIII - АНХИДРИДИ БАЗА. БАЗЕ.

Метали реагују с кисеоником и као производ дају оксиде. Неки оксиди метала су растворљиви у води, а неки нису. Оксиди метала који се растварају у води, тј. реагују с водом граде базе (хидроксиде).


Оглед 1.
Магнезијум-оксид направимо паљењем магнезијумове траке. Бијели прах пренесемо у епрувету и сипамо 2 цм2 воде. Епрувету загријавамо да се прах раствори. Кап добијеног раствора пренесемо штапићем на лакмус –хартију црвене боје.
 
  

Хидроксиди реагују са индикаторима супротно од киселина. Водени раствори хидроксида мијењају црвену боју лакмус папира у плаву. Постоји још један индикатор који се користи за доказивање хидроксида, а зове се фенолфталеин. Уприсуству хидроксида раствор фенолфталеина је љубичасте боје, а у присуству киселине је безбојан.
Mg + H2O         Mg(OH)2
Дакле, магнезијум-оксид, као и други оксиди метала, називају се анхидриди хидроксида или базни оксиди.
Општа формула хидроксида је М(OH)n  (метал * хидроксидна група)n, а n одговара валенци метала.
Примјери метала, анхидрида хидроксида, хидроксиди, њихове формуле, растворљивост хидроксида у води дати су у табели.

ЕЛЕМЕНТ
НАЗИВ ОКСИДА
ФОРМУЛА ОКСИДА
ФОРМУЛА ХИДРОКСИДА
Растворљивост хидроксида у води
Na
Натријум-оксид
Na2O
NaOH
Добро се раствара
Ca
Калцијум-оксид
CaO
Ca(OH)2
Слабо се раствара
Mg
Магнезијум-оксид
MgO
Mg(OH)2
Слабо се раствара
Fe
Гвожђе(II)-оксид
Гвожђе(III)-оксид
FeO
Fe2O3
Fe(OH)2
Fe(OH)3
Не раствара се
Не раствара се


Према растворљивости у води хидроксиди се дијеле у три групе:
         -  хидроксиди који се лако растварају у води (алкалије),
         -  хидроксиди који се слабо растварају у води и
         - хидроксиди који се практично не растварају у води.

Како је валенца неметала у анхидриду и киселини једнака, тако је и валенца метала у анхидриду хидроксида и хидроксиду једнака.
 II             II
MgO       Mg(OH)2

Укус хидроксида је сличан укусу сапуна. Ову њихову особину не смијете испитивати чулом укуса. Хидроксиди су штетни по здравље. 

ЗАДАЦИ:
1. Одредите анхидриде следећих једињења:
а) Mg(OH)2 б) NaOH в) Fe(OH)3
2. Доврши хемијске једначине и изједначите их:
      a) NaOH + CH3COOH → ______ + _____
      б) HCl + Zn → _____ + ZnCl2
3. Који су кисели, а који базни оксиди: MgO; N2O3; SO3; CO; Fe2O3; Na2O?