Претражи овај блог

среда, 30. август 2017.

недеља, 27. август 2017.

VIII - ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ

Шта је хемија?
Хемија је природна експериментална наука која проучава грађу, својства и промјене супстанци, као и законе по којима се те промјене дешавају.

Повезана је са многим природним наукама, нпр. биологијом, физиком, геологијом, металургијом, фармацијом, итд.
Како хемичари долазе до нових сазнања?
Хемичари најпре постављају хипотезу, претпоставку, којом покушавају да објасне уочену појаву. Хипотеза се затим провјерава експериментима.
Експеримент (оглед) је намјерно изазивање промјена у одређеним, строго контролисаним условима, ради њиховог праћења и проучавања.
Поред тога, што се намјерно изазивају промјене у хемијским лабораторијама, поједине промјене се могу посматрати у природи. Приликом посматрања појава, односно извођења огледа, хемичари прикупљају податке из експеримената на основу којих се потврђује истинитост хипотезе или се она одбацује уколико се докаже да је нетачна. На основу свега овога изводи се закључак, односно, може се извести теорија.
Експерименти који се изводе морају бити тако описани да се могу више пута поновити.
Видео о значају и примјени хемије у свакодневном животу можете погледати овдје: https://www.youtube.com/watch?t=18&v=eu2db1nGqjM.