Претражи овај блог

недеља, 03. децембар 2017.

VIII - МОДЕЛИ АТОМА

Радове ученика осмих разреда ОШ "Георгиос А. Папандреу" из Александровца, који су у склопу наставне теме "Структура супстанце", имали задатак да направе моделе атома кисеоника, магнезијума, угљеника, азота или натријума, можете погледати овдје:

Школска година 2017/18
 

субота, 02. децембар 2017.

IX - АЛКАНИ

Алкани су засићени ациклични угљоводоници, који у свом саставу имају само једноструке везе. 
Општа формула алкана је: CnH2n+2.
Хомологи низ је низ једињења у коме се два узастопна члана разликују увијек за исту атомску групу. 
Хомологи низ алкана је:


Видимо да се у овом низу сваки следећи молекул разликује од претходног за -CH2 групу.
Видимо да прва четири члана хомологог низа алкана имају тривијалне називе. Остали чланови добијају називе тако што се на име одговарајућег броја на латинском језику дода наставак –ан.

 Алкил групе су дијелови молекула алкана без једног атома водоника.
CH3 -              CH3 – CH2 -       CH3 – CH2 – CH2 -       CH2 – CH – CH3
метил-група   етил-група        1-пропил-група            2-пропил-група

Алкил групе добијају називе тако што се из имена одговарајућег алкана са истим бројем угљеникових атома одузме наставак –АН и дода наставак –ИЛ и ријеч група.

Приликом давања назива органским једињењима морамо се придржавати следећих правила:
-         прво се одреди најдужи низ угљениковог атома и његов назив;
-          затим се одреди угљеников атом на коме је рачвање и број тог С-атома;
-           затим се одреди назив алкил групе бочног низа;
-     уколико се у бочном низу налазе двије или више истих алкил група испред њиховог назива ставља се рјечица ди, три, тетра, итд.
Примјер:
2 - метил - пропан
Задатак. Напиши структурне формуле следећих једињења: 2 - метил - пентан, 3,4 - диметил-хексан, 4 - етил- октан, 2 - етил - 4 - метал - нонан, 2 - етил - бутан.

Презентацију о изомерији можете погледати на следећем линку: https://drive.google.com/file/d/0B6BQi19FUcEoaUVsOTdncTlEdDA/view.