Претражи овај блог

недеља, 18. септембар 2016.

VIII - МАТЕРИЈА И СУПСТАНЦА

Ријеши укрштеницу:

1. Својства супстанци која се одређују на основу узајамних дејстава са другим супстанцама, при чему настају друге супстанце;
2. Поступак којим се изазива нека појава, у строго контролисаним, дефинисаним условима, ради њиховог опажања, истраживања и тумачења;
3. Све што постоји у природи;
4. Вид материје, посредник у међудјеловању између два тијела;
5. Физичко својство супстанце;
6. Вид материје од кога су изграђена сва физичка тијела;


субота, 17. септембар 2016.

IX - СУМПОР, S

Опште особине сумпора

Сумпор је познат од давнина; назив потиче од латинске ријечи сулпхур што значи камен који се прелијева.
Налази се у 6. групи или VIa групи ПСЕ.
Хемијски симбол је S.
Редни брoј сумпoра је 16, а масени 32.
Шта можемо да одредимо на основу редног и масеног броја?
Редни број представља број протона у језгру и број електрона у електронском омотачу. Обиљежава се са Z. Масени број представља збир протона и неутрона.
Налажење у природи:
- У природи се сумпор може наћи у елементарном стању.
- Саставни је дио руда, вулкана и минералних вода које се називају сумпоровите.
- Неопходан је биогени елемент јер улази у састав протеина.
Физичке особине:
- На повишеној температури, сумпор је жута кристална супстанца (ученицима показати сумпор у праху истресањем на сатно стакло).
Молекула сумпора се пище у облику S8.
Питање за ученике: Шта представља број 8 у молекули сумпора?
 Број осам указује да је молекула сумпора грађена из осам атома сумпора.
- Кристални сумпор се јавља у двије алотропске модификације: ромбични и моноклинични.
Шта је алотропија?
Алотропија је јављање једног истог елемента у вище облика који се разликују по броју атома и њиховом просторном распореду.
Примјена сумпора

-Елементрани сумпор има велику примјену. У пољопривреди се користи за спречавање болести биљака, у медицини за прављење различитих масти против обољења коже, у вулканизацији за израду гума како би се побољшала њихова еластичност, у поизводњи  шибица, боја, барута.
Једињења сумпора
- Сумпор је врло реактиван елемент.
1. С неким елементима реагује и без загријавања, нпр.са живом.
Жива(II)-сулфид, HgS, је црне боје. Сумпор реагује и са неким неметалима. На примјер, са водоником гради једињење, водоник-сулфид, H2S, карактеристичног мириса на покварена јаја.
Сумпор лако сагоријева на ваздуху при чему се ствара сумпор (IV)-оксид:
S + O2 → SO2
На обичној темеператури сумпор (IV)-оксид је гас, загушљивог мириса, без боје, не гори и не подржава горење.
На следећем линку можете погледати настајање сумпор (IV)-оксида и неке његове особине: https://www.youtube.com/watch?v=Gcb5y3PWq-Q.
У реакцији сумпор(IV)-оксида и воде, настаје сумпораста (сулфитна) киселина, H2SO3.
Соли сумпорате киселине се називају сулфити.
Сумпор (IV)-оксид је јако отрован за ниже организме. Користи се за дезинфекцију буради за вино и за конзервисање воћних сокова. Важна примјена је и у производњи хартије, текстила; употребљава се и за бијељење свиле, вуна и перја.
Велике количине сумпор(IV)-оксида настају као производ сагоријевања сумпора у индустријским постројењима при чему тај оксид одлази у атмосферу и загађује је.
Други важан оксид сумпора је сумпор(VI)-оксид, SO3
2. Добија се оксидацијом сумпор(IV)-оксида:
2SO2 + O2 → 2SO3
Оксидација сумпор(IV)-оксида на обичној температури је спора реакција, па се зато мора спроводити на повишеној температури.
Међутим, на повишеној температури сумпор(VI)-оксид је нестабилан и поново се распада на сумпор(IV)-оксид и кисеоник:
2SO3 → 2SO2 + O2
Растварањем сумпор(VI)-оксида у води се ствара сумпорна киселина, H2SO4.
Концентрована сумпорна киселина је густа, уљаста течност, без боје и мириса.
Соли сумпорне киселине се називају сулфати.
Густина концентроване киселине је скоро два пута већа од густине воде. Приликом разблаживања сумпорне киселине никако се НЕ СМИЈЕ ДОДАВАТИ ВОДА У КИСЕЛИНУ, ВЕЋ УВИЈЕК КИСЕЛИНА У ВОДУ (Увијек КУВ никада ВУК!!!!!).

Кад се додаје вода у киселину, усљед ослобађања велике количине топлоте долази до распрскавања смјесе а често и до прскања цијелог суда. Ако смјеса дође у додир са кожом, изазива опекотине. Зато се приликом разблаживања киселине, киселина пажљиво уз мијешање додаје у воду.

Сумпорна киселина има велику примјену у: производњи боја, лакова; у фармацеутској индустрији за прпизводњу лијекова; у текстилној индустрији; у хемијској индустрији.

четвртак, 15. септембар 2016.

Драги школарци,

још један одличан сајт који ће вам помоћи у савладавању градива хемије, али и других предмета: http://shtreber.com/Hemija-za-osnovnu-%C5%A1kolu.